کارت خرید

میزبانی لینوکس آلمان

هاست رایگان (ویژه سایت های برند و سازمانی)

1 گیگابایت بر روی هارد Ssd
☚ پهنای باند ماهیانه نامحدود
☚ قابلیت انتخاب ورژن Php
☚ کنترل پنل محبوب Cpanel
☚ امنیت تضمین شده ✓

هاست 100 مگابایت

100 مگابایت بر روی هارد Ssd
☚ پهنای باند ماهیانه نامحدود
☚ قابلیت انتخاب ورژن Php
☚ کنترل پنل محبوب Cpanel
☚ امنیت تضمین شده ✓

هاست 500 مگابایت

500 مگابایت بر روی هارد Ssd
☚ پهنای باند ماهیانه نامحدود
☚ قابلیت انتخاب ورژن Php
☚ کنترل پنل محبوب Cpanel
☚ امنیت تضمین شده ✓

هاست 1 گیگابایت

1 گیگابایت بر روی هارد Ssd
☚ پهنای باند ماهیانه نامحدود
☚ قابلیت انتخاب ورژن Php
☚ کنترل پنل محبوب Cpanel
☚ امنیت تضمین شده ✓

هاست 2 گیگابایت

2 گیگابایت بر روی هارد Ssd
☚ پهنای باند ماهیانه نامحدود
☚ قابلیت انتخاب ورژن Php
☚ کنترل پنل محبوب Cpanel
☚ امنیت تضمین شده ✓

هاست 5 گیگابایت

5 گیگابایت بر روی هارد Ssd
☚ پهنای باند ماهیانه نامحدود
☚ قابلیت انتخاب ورژن Php
☚ کنترل پنل محبوب Cpanel
☚ امنیت تضمین شده ✓

هاست 10 گیگابایت

10 گیگابایت بر روی هارد Ssd
☚ پهنای باند ماهیانه نامحدود
☚ قابلیت انتخاب ورژن Php
☚ کنترل پنل محبوب Cpanel
☚ امنیت تضمین شده ✓

هاست 20 گیگابایت

20 گیگابایت بر روی هارد Ssd
☚ پهنای باند ماهیانه نامحدود
☚ قابلیت انتخاب ورژن Php
☚ کنترل پنل محبوب Cpanel
☚ امنیت تضمین شده ✓

هاست نامحدود

هاست نامحدود (منصفانه) بر روی هارد Ssd
☚ پهنای باند ماهیانه نامحدود
☚ قابلیت انتخاب ورژن Php
☚ کنترل پنل محبوب Cpanel
☚ امنیت تضمین شده ✓