کارت خرید

نمایندگی هاست لینوکس آلمان

نمایندگی لینوکس آلمان 2 گیگابایت

2 گیگابایت فضا بر روی هارد Ssd
☚ پهنای باند ماهیانه نامحدود
☚ تعداد اکانت قابل میزبانی 10 عدد (قابل افزایش)
☚ کنترل پنل محبوب Cpanel
☚ وب سرور قدرتمند Litespeed
☚ دارای DNS اختصاصی ✓
☚ امنیت تضمین شده ✓

نمایندگی لینوکس آلمان 5 گیگابایت

5 گیگابایت فضا بر روی هارد Ssd
☚ پهنای باند ماهیانه نامحدود
☚ تعداد اکانت قابل میزبانی 25 عدد (قابل افزایش)
☚ کنترل پنل محبوب Cpanel
☚ وب سرور قدرتمند Litespeed
☚ دارای DNS اختصاصی ✓
☚ امنیت تضمین شده ✓

نمایندگی لینوکس آلمان 10 گیگابایت

10 گیگابایت فضا بر روی هارد Ssd
☚ پهنای باند ماهیانه نامحدود
☚ تعداد اکانت قابل میزبانی 40 عدد (قابل افزایش)
☚ کنترل پنل محبوب Cpanel
☚ وب سرور قدرتمند Litespeed
☚ دارای DNS اختصاصی ✓
☚ امنیت تضمین شده ✓

نمایندگی لینوکس آلمان 20 گیگابایت

20 گیگابایت فضا بر روی هارد Ssd
☚ پهنای باند ماهیانه نامحدود
☚ تعداد اکانت قابل میزبانی 65 عدد (قابل افزایش)
☚ کنترل پنل محبوب Cpanel
☚ وب سرور قدرتمند Litespeed
☚ دارای DNS اختصاصی ✓
☚ امنیت تضمین شده ✓

نمایندگی لینوکس آلمان نامحدود

نامحدود فضا بر روی هارد Ssd (منصفانه)
☚ پهنای باند ماهیانه نامحدود
☚ تعداد اکانت قابل میزبانی نامحدود
☚ کنترل پنل محبوب Cpanel
☚ وب سرور قدرتمند Litespeed
☚ دارای DNS اختصاصی ✓
☚ امنیت تضمین شده ✓