کارت خرید

سرور مجازی فرانسه

سرور مجازی فرانسه رم 512

☚ 512 مگابایت رم
☚ 500MHz 1 core سی پی یو
☚ 20 گیگابایت هارد
☚ 1 گیگابایت پورت سرور
☚ پهنای باند نامحدود
☚ سیستم عامل انتخابی شما

سرور مجازی فرانسه رم 1 گیگابایت

☚ 1 گیگابایت رم
☚ 1000MHz 2 core سی پی یو
☚ 40 گیگابایت هارد
☚ 1 گیگابایت پورت سرور
☚ پهنای باند نامحدود
☚ سیستم عامل انتخابی شما

سرور مجازی فرانسه رم 2 گیگابایت

☚ 2 گیگابایت رم
☚ 1500MHz 2 core سی پی یو
☚ 40 گیگابایت هارد
☚ 1 گیگابایت پورت سرور
☚ پهنای باند نامحدود
☚ سیستم عامل انتخابی شما

سرور مجازی فرانسه رم 4 گیگابایت

☚ 4 گیگابایت رم
☚ 2500MHz 2 core سی پی یو
☚ 80 گیگابایت هارد
☚ 1 گیگابایت پورت سرور
☚ پهنای باند نامحدود
☚ سیستم عامل انتخابی شما

سرور مجازی فرانسه رم 6 گیگابایت

☚ 6 گیگابایت رم
☚ 3000MHz 2 core سی پی یو
☚ 100 گیگابایت هارد
☚ 1 گیگابایت پورت سرور
☚ پهنای باند نامحدود
☚ سیستم عامل انتخابی شما