هاست آلمان

میزبانی وب آلمان
امکانات
هاست ۱۰۰ مگابایت
هاست ۵۰۰ مگابایت
هاست ۱ گیگابایت
هاست ۲ گیگابایت
فضای هاست ۱۰۰ مگابایت ۵۰۰ مگابایت ۱ گیگابایت ۲ گیگابایت
ترافیک ماهانه نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
پنل مدیریت هاست cPanel cPanel cPanel cPanel
ساب دامنه نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
پارک دامنه نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
دامنه قابل میزبانی نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
قابلیت انتخاب ورژن PHP
تضمین امنیت هاست
قیمت ماهانه ۵۰۰۰ تومان ۷۰۰۰ تومان ۱۰۰۰۰ تومان ۱۴۰۰۰ تومان
قیمت سالانه ۵۰۰۰۰ تومان ۷۰۰۰۰ تومان ۱۰۰۰۰۰ تومان ۱۴۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر
امکانات
هاست ۵ گیگابایت
هاست ۱۰ گیگابایت
هاست ۲۰ گیگابایت
هاست نامحدود
فضای هاست ۵ گیگابایت ۱۰ گیگابایت ۲۰ گیگابایت نامحدود
ترافیک ماهانه نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
پنل مدیریت هاست cPanel cPanel cPanel cPanel
ساب دامنه نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
پارک دامنه نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
دامنه قابل میزبانی نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
قابلیت انتخاب ورژن PHP
تضمین امنیت هاست
قیمت ماهانه ۲۰۰۰۰ تومان ۲۶۰۰۰ تومان ۳۳۰۰۰ تومان ۴۵۰۰۰ تومان
قیمت سالانه ۲۰۰۰۰۰ تومان ۲۶۰۰۰۰ تومان ۳۳۰۰۰۰ تومان ۴۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر